Sabtu, 14 Jun 2014

Hak yang dirampas


Hadith Rasulullah SAW tentang penganiayaan dan hak yang dirampas.

 " Sesungguhnya darahmu, hartamu dan maruahmu di antara sesama mu adalah haram (dicerobohi ) sebagaimana haramnya hari kamu ini dalam bulan kamu ini " ( Riwayat Al-Bukhari, no 67 & 185; Muslim, no 1679 )
Hasil daripada hadith ini, para ulama Islam telah mengistinbadkan bahawa :-
a) Penjagaan agama seseorang : Wajib, kesannya sekiranya sesorang mengajak muslim keluar dari agamanya, maka si Muslim wajib mempertahankannya kecuali sampai ke tahap amat terdesak sehingga boleh menggugat nyawa. Itupun hanya dengan pengakuan lidah tanpa disertai hati.
b) Penjagaan Nyawa : Wajib bagi setiap umat Islam mempertahankan nyawa dan ia menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafie (Hashiyah Ibn ‘Abidin, 5/481 ; Tuhfatul Muhtaj, 4/124 ; Mawahib al-Jalil, 6/ 323) bagaimanapun hanya HARUS menurut mazhab Hanbali ( Al-Mughni, 10/350 ). Hukum bunuh diri adalah haram menurut nas yang sabit, manakala hukum mempertahankan diri dari di bunuh sesorang juga wajib menurut pandangan yang lebih kuat. Justeru, tidak dibenarkan untuk membiarkan diri di bunuh tanpa melawan.
c) Penjagaan Maruah : Wajib bagi mempertahankan maruah menurut sepakat seluruh ulama. Maka wanita yang cuba dirogol atau di cabul wajib mempertahankan maruahnya sedaya upaya, malah jika ia terpaksa membunuh si pencabul tadi , maka dalam Islam hukumnya tetap wajib jika tidak ia dikira berdosa kerana membiarkan dirinya di rogol. (At-Tasyri' al-Jina'ie al-Islamiy , Abd Qadir Awdah, 1/474)

d) Penjagaan harta : Kewajiban mempertahankan harta diperselisihkan oleh para ulama. Setengahnya mengatakan wajib manakala majoritinya mengatakan ia hanya harus (At-Tasyri' al-Jinaie al-Islamiy, 1/475), kerana si pemilik harta boleh mensedeqahkan hartanya yang diambil tanpa hak.
 " Tiada berkurang harta dengan sedeqah, tiada tidaklah Allah menambahkan bagi seseorang yang memberi ampun (kepada perampas haknya) kecuali ketinggian (maqam)..(Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi ;Al-Muntaqa Min Kitab At-Targhib wa At-Tarhib, no 1462, 2/670)

Rujukan : Ust Zaharuddin

Tiada ulasan:

Catat Ulasan