Khamis, 22 Oktober 2015

Kajian kesan penggunaan gajet terhadap kanak-kanak (tempatan)

KAJIAN BERKAITAN KESAN NEGATIF PENGGUNAAN GADJET KEPADA
KANAK – KANAK DI KALANGAN PELATIH POS BASIK PENGKHUSUSAN PEDIATRIK DI KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU SUNGAI BULOH SESI 2/2014 

ADEELAH BINTI MOHD AZMI
(PB 2/2014 – 2404)

NOOR NAZIHAH BINTI HUSIN
(PB 2/2014 – 2414)

KAJIAN LITERASI (Literature REVIEW)

Kandungan gadjet hendaklah disesuaikan dengan Usia kanak-kanak dan unsur nilai yang sepatutnya dipelajari oleh kanak-kanak.

Posted by Assoc. Prof. Dr Bustam Kamri, (Ed.D.)


"Pelbagai perkara yang tidak baik boleh berlaku termasuk mencuri, merompak, rogol, berzina, terbabit kegiatan samseng dan ponteng sekolah. Yang paling parah perkara ini banyak berlaku kepada remaja Islam," katanya di sini, hari ini. 

(Ali Ibrahim, 2012)


METODOLOGI KAJIAN
LATAR BELAKANG KAJIAN
KSKB SUNGAI BULOH

REKA BENTUK KAJIAN
Soal selidik

Terdiri daripada empat bahagian iaitu 
Bahagian a = data demografik ( latar belakang ibubapa)
Bahagian b = tahap pengetahuan, sikap, dan amalan.
Bahagian c = punca masalah terhadap penggunaan gadjet. 
Bahagian d = kesan penggunaan gadjet yang mempengaruhi kanak-kanak.

BAHAGIAN A

Seramai 30 orang pelatih sebagai responden.

POPULASI KAJIAN
Terdiri daripada pelatih pengkhususan pediatrik.

PENGANALISISAN DATA
Semua data dianalisis menggunakan kaedah SPSS.
Diterjemah dalam bentuk jadual.

SAMPEL KAJIAN
BAHAGIAN B
BAHAGIAN C
BAHAGIAN D
PERBINCANGAN
1)Pelatih pengkhususan yang berstatus ibubapa, daripada pengamatan yang dijalankan daripada analisa data, hipotesi yang dikaji adalah berjaya.

2)Tahap pengetahuan, sikap dan amalan ibu bapa terhadap kesan negatif gadjet menunjukkan persepsi yang positif kerana majoritinya mempunyai pengetahuan tentang keburukkan gadjet.



3) Majoriti ibu bapa sependapat punca masalah terhadap penggunaan gadjet disebabkan oleh kekangan masa ibubapa yang bekerjaya. 

4) 90% bersetuju gadjet banyak mempengaruhi dari segi menganggu waktu tidur dan kurang berfikir secara kreatif serta memnyebabkan penglihatan kanak-kanak terjejas.



CADANGAN

1- Kajian ini perlu di tiru dan mempunyai perbincangan susulan dengan kumpulan fokus serta temuduga daripada responden untuk mendapatkan perbincangan yang lebih sesuai dan juga berberapa idea tersembunyi dari pensyarah.

2-Kajian perlu di cetak semula dengan memasukkan pembolehubah tambahan seperti sosioekonomi, tahap pendidikan ibu bapa, dan tahap kemahiran permulaan akademik kanak-kanak. 

2- Kajian ini perlu dijalankan dengan kajian yang sama yang membandingkan persepsi ibu bapa dalam menggunakan media melalui pendekatan pembelajaran dengan membezakan jantina. 


LIMITASI KAJIAN
Batasan kajian ini adalah masa yang tidak mencukupi. Semua penyelidikan masa yang diberikan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian ini tidak cukup sebagai proses menjalankan kajian ini. 

Masalah kewangan menjadi satu batasan terhadap kajian ini sebagai penyelidik tidak mempunyai wang mencukupi untuk mencetak dan masalah pengangkutan akan berlaku.




RUJUKAN
1- Ali Ibrahim (2012), Telefon bimbit di sekolah beri kesan negatif kepada pelajar, Surat Khabar Kosmo

2- Prof. Dr. Bustam Kamri, (2011) Pendidikan Awal Kanak-Kanak, Faculty of Early Childhood Studies (FECS) Dean FECS BECE

3- Bukhari dan Muslim, Koleksi Hadis Nabi & Penggerak Muslim, 2 (2).

4- Smith ,Babbie, Earl R. (2003). The Practice of Social Research (12th ed.). Wadsworth. pp. 436–440. ISBN 0-495-59841-0.

5- J.G. Federick & L.B.Wallnau (2010), Statistic for the Behavioral Sciences 9TH Edition, Wadsworth.



KESIMPULAN
Kesimpulan daripada kajian yang dijalankan ialah kebanyakan ibubapa memahami kehendak sosial tetapi perlu memahami keburukan gadjet kepada kanak-kanak.


Seperti yang kita jangkakan akan ada hal yang mungkin memberi kesan negatif ke atas hasil penyelidikan.Justeru itu di sini di sertakan cadangan-cadangan berikut untuk kajian akan datang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan